SL EN

LABORATORIJ ZA APLIKATIVNO ELEKTROMAGNETIKO

Vodja laboratorija: prof. dr. Anton HAMLER

Laboratorij za aplikativno elektromagnetiko (LAE) pokriva v svojem pedagoškem delu področja: elektrotehničnih materialov, magnetnih meritev, električnih pogonov, numeričnih metod, projektiranja elektromagnetnih naprav s CAD orodji ter teoretske in aplikativne elektromagnetike.

Raziskovalno delo laboratorija se prepleta s pedagoškim in je usmerjeno predvsem v razvoj in uporabo numeričnih metod (metode končnih elementov - MKE, metode robnih elementov - MRE, hibridne metode - HM in drugih metod) za reševanje poljubnih elektromagnetnih problemov, v razvoj in uporabo merilnih metod za magnetne in izolacijske materiale ter razvoj programskih rešitev za CAD elektromagnetnih naprav in sistemov.