SL EN

Programska oprema

Uporaba: simulacije elektromagnetnih razmer in načrtovanje elektromagnetnih naprav

Opis: Opera omogoča široke možnosti za načrtovanje na področju elektromagnetike v kombinaciji z možnostjo reševanja multifizikalnih problemov. Sestavljena je iz sodobnega 2D/3D geometrijskega modelarja, ki omogoča uvoz standardnih CAD modelov in specialnih izredno zmogljivih orodij za simulacije s končnimi elementi, ki pokrivajo naslednja tehnična področja: statična elektromagnetna polja, nizkofrekvenčna in visokofrekvenčna časovno spremenljiva elektromagnetna polja, toplotna polja, mehanska polja, načrtovanje linearnih in rotacijskih strojev, superprevodnih magnetov, sevajočih delcev in njihovih razelektritev, magnetenje in razmagnetenje trajnih magnetov, histereze v mehko magnetnih materialih in analize električnih polj v prevodnih dielektričnih materialih.

Uporaba: analize elektromagnetnih razmer in načrtovanja ter optimizacije elektromagnetnih naprav

Opis: CEDRAT FLUX je komercialni paket, ki uporablja metodo končnih elementov za izračune elektromagnetnih in toplotnih polj v 2D in 3D prostoru.

Primeren je za:

  • statične, harmonične in tranzientne analize,
  • parametrizirane analize,
  • analize povezanih magnetnih, električnih in toplotnih polj,
  • izračune naprav, povezanih z zunanjim tokokrogom,
  • izračune mehansko sklopljenih problemov, …

Uporaba: preizkušanje, merjenje, krmiljenje, analiziranje podatkov, skupna raba rezultatov in sistemi distribucije.

Opis: LabVIEW je grafično razvojno okolje proizvajalca merilne opreme National Instruments, ki omogoča hitro izdelavo programov za izvajanje meritev, krmiljen in obdelavo podatkov.