ENG | SLO

Diplomske naloge

Študent lahko izbere temo diplomskega dela na osnovi razpisanih tem ali po lastni presoji v dogovoru s predvidenim mentorjem.

Navodila za pripravo diplomskega dela in za prijavo dispozicije diplomskega dela so dostopna na naslednjih straneh:

Razpisane teme diplomskih nalog so dostopne tudi na straneh Fakultete za elektrotehniko, računalništvi in informatiko.

Prvostopenjski univerzitetni program ELEKTROTEHNIKA , smer Močnostna elektrotehnika

Zap. št. Naslov teme Mentor Diplomski predmet
1. Ugotavljanje vpliva geometrije vzorca na meritev magnetnih lastnosti materialov Anton Hamler Elektrotehnični materiali
2. Računalniška simulacija magnetnega izpiha obloka Anton Hamler Računalniško modeliranje in načrtovanje naprav
3. Analiza izgub masivnega in litz vodnika pri različnih frekvencah toka Anton Hamler Računalniško modeliranje in načrtovanje naprav
4. Simulacija napak v asinhronskem motorju (ekscentičnost rotorja, prekinjena palica ali obroč) Anton Hamler Računalniško modeliranje in načrtovanje naprav
5. Vključitev 3D opere v Simulink Anton Hamler Računalniško modeliranje in načrtovanje naprav
6. Magnetni katapult jeklene krogle s trajnimi magneti Anton Hamler Računalniško modeliranje in načrtovanje naprav
7. Izračun magnetnih razmer v merilniku magnetnih lastnosti materialov s programom Flux Marko Jesenik Računalniško modeliranje in načrtovanje naprav
8. Analiza vpliva prevodnosti zemlje in geometrije ozemljila na porazdelitev potenciala. Mladen Trlep Računalniško modeliranje in načrtovanje naprav
9. Primerjalna analiza analitičnega in numeričnega pristopa pri izračunu ozemljila. Mladen Trlep Računalniško modeliranje in načrtovanje naprav
10. 3D izračun električnega in magnetnega polja v okolici visokonapetostnih daljnovodov Marko Jesenik Računalniško modeliranje in načrtovanje naprav
11. Električni pogoni žerjavov Mladen Trlep Električni pogoni
12. Analiza in simulacija pogona dvigala Marko Jesenik Električni pogoni

Prvostopenjski strokovni program ELEKTROTEHNIKA, smer Močnostna elektrotehnika

Zap. št. Naslov teme Mentor Diplomski predmet
1. Ugotavljanje vpliva mehanskih deformacij na magnetne lastnosti materialov Anton Hamler Materiali in tehnologije
2. Meritve karakteristik toroidnih jeder z RLC metrom Anton Hamler Materiali in tehnologije
3. Računalniška simulacija magnetnega polja elektromagneta s kratkostičnim obročem Anton Hamler Računalniško modeliranje in načrtovanje naprav
4. Analiza magnetnega polja indukcijske kuhalne plošče Anton Hamler Računalniško modeliranje in načrtovanje naprav
5. Izračun magnetnih razmer v merilniku magnetnih lastnosti materialov s programom Flux Marko Jesenik Računalniško modeliranje in načrtovanje naprav
6. Primerjalna analiza analitičnega in numeričnega pristopa pri izračunu ozemljila. Marko Jesenik Numerične metode v elektrotehniki
7. Električni pogoni žerjavov Marko Jesenik Električni pogoni
8. Analiza in simulacija pogona dvigala Marko Jesenik Električni pogoni

Magistrski program ELEKTROTEHNIKA, smer Močnostna elektrotehnika

Zap. št. Naslov teme Mentor Diplomski predmet
1. Izračun elektromagnetnega polja v okolici ozemljitvenega sistema ob udaru strele Mladen Trlep Teorija elektromagnetnega polja oz. Numerične metode v elektrotehniki
2. Vpliv ionizacije zemlje na karakteristike ozemljitve Mladen Trlep Teorija elektromagnetnega polja oz. Numerične metode v elektrotehniki
3. Uporabnost skalarnega in vektorskega potenciala pri izračunu elektromagnetnega polja Mladen Trlep Teorija elektromagnetnega polja