ENG | SLO

Laboratorij za električne stroje

Vodja laboratorija: red. prof. dr. Drago Dolinar

Dejavnost laboratorija za električne stroje (LES) ima tipičen interdisciplinarni značaj in obsega v svojem pedagoškem in raziskovalnem delu področje analize in načrtovanja različnih vrst električnih strojev in reguliranih elektromotornih pogonov. Električni stroji se pojavljajo bodisi kot aktuatorji v kompleksnih pogonskih sistemih ali pa kot generatorji za proizvodnjo električne energije. Ker je dejavnost laboratorija tesno povezana z načrtovanjem različnih vrst električnih strojev in drugih naprav, se sodelavci raziskovalno precej ukvarjajo tudi z analizo in modeliranjem nekaterih magnetnih materialov, ki se uporabljajo za gradnjo naprav.

Laboratorij za električne stroje je zelo pomemben za kvalitetno šolanje in raziskovanje v okviru širšega področja elektrotehnike, ki presega področje močnostne elektrotehnike.