SL EN

Laboratorij za električne stroje in vodenje

Vodja laboratorija: red. prof. dr. Jožef Ritonja

Dejavnost laboratorija za električne stroje in vodenje (LESV) ima tipičen interdisciplinarni značaj in obsega v svojem pedagoškem in raziskovalnem delu področje analize in načrtovanja različnih vrst električnih strojev in reguliranih elektromotornih pogonov. Električni stroji se pojavljajo bodisi kot aktuatorji v kompleksnih pogonskih sistemih ali pa kot generatorji za proizvodnjo električne energije. Ker je dejavnost laboratorija tesno povezana z načrtovanjem različnih vrst električnih strojev in drugih naprav, se sodelavci raziskovalno precej ukvarjajo tudi z analizo in modeliranjem nekaterih magnetnih materialov, ki se uporabljajo za gradnjo naprav.

Značilnost laboratorija je dobra povezanost pedagoškega dela z raziskovalnim, kar zagotavlja neprestano izpopolnjevanje osebja. Na pedagoškem področju pokrivajo člani laboratorija različna področja od modeliranja in analize dinamičnih sistemov, sodobnih krmilnih sistemov in regulacij, regulacije in vodenja elektroenergetskega sistema do razvoja lokalnega vodenja in zaščite elektroenergetskih sistemov.

Raziskovalno delo se v veliki meri prepleta s pedagoškim in je aplikativno usmerjeno na področje regulacij, zaščite in vodenja elektroenergetskega sistema.

Laboratorij za električne stroje in vodenje je zelo pomemben za kvalitetno šolanje in raziskovanje v okviru širšega področja elektrotehnike, ki presega področje močnostne elektrotehnike.