ENG | SLO

Strojna oprema

V našem Laboratoriju upravljamo z različno strojno opremo in opravljamo meritve na raznih merilnih mestih.

 • Opremljen laboratorij za razvoj in preizkušanje sistemov vodenja in regulacij različnih elektromehanskih sistemov
 • Opremljen laboratorij za preizkušanje delovanja zaščitnih sistemov v EES
 • Opremljen laboratorij za usposabljanje uporabnikov krmilnikov SIEMENS S7-1500 in SIEMENS S7-300

Analizator_moci.jpg#asset:302:url

Opis: Namenjen merjenju izmeničnih napetosti, tokov in moči v trifaznih in enofaznih sistemih. Osnovni razred točnosti instrumenta je 0,2 % merjene vrednosti. Prikaz in zajem merilnih veličin na voljo v 480 ms pri 50 Hz in v 400 ms pri 60 Hz. Instrument ni namenjen meritvam motorjev napajanih s frekvenčnimi pretvorniki. Instrument je v osnovi namenjen za meritve motorjev, zato ima dva dodatna vhoda za merjenje vrtljajev in vrtilnega momenta.

Dodatna oprema:

 • Tokovni merilni transformatorji s prestavo 500A/5A.

Namen raziskovalne opreme:

 • Direktno merjenje napetosti do 800 Vrms.
 • Direktno merjenje tokov do 60 Arms.
 • Možnost meritve vrtljajev s signalom frekvence do 30 kHz (TTL vhod).
 • Možnost prikaza merjenih in računanih vrednosti.

spektralni_analizator.jpg#asset:303:url

Opis: Namenjen merjenju napetosti, tokov in moči v trifaznih in enofaznih sistemih. Osnovni razred točnosti instrumenta je 0,07 % merjene vrednosti toka in napetosti oziroma < 0,1 % meritve moči. Sinhronizacija zajemanja merilnih veličin se lahko izvaja na napetost ali tok poljubnega kanala. Namenjen meritvam tako enosmernih kot izmeničnih merilnih veličin do frekvence 1 MHz. Instrument ima 8 MB spomina, ki je na voljo za shranjevanje izmerjenih podatkov in konfiguracij (dela lahko samostojno, brez osebnega računalnika).

Dodatna oprema:

 • Soupori nazivnega toka 10A (mogoča meritev v območju 0,3A ÷ 30A).
 • Soupori nazivnega toka 300A (mogoča meritev v območju 30A ÷ 1000A).

Namen raziskovalne opreme:

 • Merjenje napetosti do 1500 Vrms.
 • Merjenje tokov do 300 Arms.
 • Možnost analiziranja efektivnih vrednosti v daljšem času.
 • Možnost harmonske analize do 99 harmonske komponente.
 • Možnost zajema trenutnih vrednosti tokov napetosti in moči (osciloskop).

Merilni_sistem_1.jpg#asset:304:url

Opis: Modularni I/O sistem za porazdeljene sisteme v industrijskih okoljih. Modularna zasnova omogoča oddaljene meritve različnih veličin s prigraditvijo ustreznih modulov s tipali in enostavno povezavo merilnega mesta z računalnikom preko Etherneta.

Opombe: Trenutno omogočena meritev temperatur s 16 termočleni.

Namen raziskovalne opreme:

 • Lokalna meritev temperatur na ohišju stroja.
 • Prenos podatkov preko Etherneta.

Merilni_sistem_2.jpg#asset:305:url

Opis: Merilno mesto je namenjeno izvajanju meritev linearnih električnih strojev. Mogoče je menjavanje primarnega in sekundarnega navitja.

Dodatna oprema:

 • Merilec sile 500 kg.
 • Merilec sile 50 kg.

Namen raziskovalne opreme:

 • Izvajanje posebnih testov.
 • Določanje karakteristik linearnih motorjev.

Opis: Merilno mesto je namenjeno izvajanju meritev rotacijskih električnih strojev do moči 35 kW in 3600 vrtljajev na minuto.

Dodatna oprema:

 • Merilec vrtilnega momenta do 1000 Nm in 3000 vrtljajev na minuto.
 • Merilec vrtilnega momenta do 100 Nm in 3000 vrtljajev na minuto.
 • Merilec vrtilnega momenta do 10 Nm in 3000 vrtljajev na minuto.

Namen raziskovalne opreme:

 • Ugotavljanje karakteristik električnih rotacijskih strojev.

Merilno_mesto_1.jpg#asset:306:url

Opis: Merilno mesto je namenjeno izvajanju meritev hitro tekočih rotacijskih električnih strojev do moči 35 kW in 10000 vrtljajev na minuto. Vrtilni moment se meri z merilcem vrtilnega momenta.

Dodatna oprema:

 • Brezkontaktni merilec vrtilnega momenta do 200 Nm in 12000 vrtljajev na minuto.
 • Merilec vrtilnega momenta do 1000 Nm in 3000 vrtljajev na minuto.
 • Merilec vrtilnega momenta do 100 Nm in 3000 vrtljajev na minuto.
 • Merilec vrtilnega momenta do 10 Nm in 3000 vrtljajev na minuto.

Namen raziskovalne opreme:

 • Izvajanje posebnih testov.
 • Ugotavljanje karakteristik električnih rotacijskih strojev.

Merilno_mesto_2.jpg#asset:307:url

Opis: Merilno mesto je namenjeno izvajanju meritev rotacijskih električnih strojev do moči 65 kW in 5000 vrtljajev na minuto. Vrtilni moment se meri reakcijsko z merilcem sile. Možnost meritve merjencev z višino gredi od 100 do 280 mm, kakor tudi drugih s preureditvijo vpenjanja merjenca.

Dodatna oprema:

 • Merilec sile 500 kg.
 • Merilec sile 50 kg.

Namen raziskovalne opreme:

 • Izvajanje posebnih testov.
 • Ugotavljanje karakteristik električnih rotacijskih strojev.

Elektrarna_190kVA.jpg#asset:980:url

Opis: Napajalno mesto je izvedeno s sinhronskim generatorjem za 190 kVA, 400/460V, 50/60Hz in asinhronskim motorjem moči 105 kW. Omogoča spreminjanje frekvence napajalne napetosti v območju od 0 do 68 Hz in napajanje merjencev z napetostjo z majhnim faktorjem THD.

Namen raziskovalne opreme:

 • Izvajanje posebnih testov
 • Napajanje merjencev med ugotavljanjem njihovih karakteristik
 • Izvajanje posebnih testov.
 • Ugotavljanje karakteristik električnih rotacijskih strojev.

dewe2600stream10.jpg#asset:1218:url

Opis: Merilno napravo sestavlja mobilni sistem za zbiranje in obdelavo podatkov z ustreznimi vhodno-izhodnimi vmesniki. Vhodna enota omogoča namestitev 16 analognih vhodnih ojačevalnikov. Trenutna konfiguracija obsega 4 visoko napetostne bipolarne ojačevalnike z merilnim dosegom obsegom od 20 do 1400 V in 7 nizko napetostnih bipolarnih ojačevalnikov z merilnim dosegom v obsegu od 0,01 do 50 V, štirje med njimi z BNC priključki in trije bipolarni z izolacijsko napetostjo 1000V. Pasovna širina ojačevalnikov je 2 MHz. Merilni sistem zagotavlja sinhrono vzorčenje do 16 vhodov s hitrostjo do 10 MS/s. Sistem vsebuje številne dodatne module in programsko opremo, ki zagotavlja posluževanje in opravljanje meritev v zahtevnih delovnih pogojih na terenu.