ENG | SLO

Diplomske naloge

Študent lahko izbere temo diplomskega dela na osnovi razpisanih tem ali po lastni presoji v dogovoru s predvidenim mentorjem.

Navodila za pripravo diplomskega dela in za prijavo dispozicije diplomskega dela so dostopna na naslednjih straneh:

Razpisane teme diplomskih nalog so dostopne tudi na straneh Fakultete za elektrotehniko, računalništvi in informatiko.

Prvostopenjski strokovni program ELEKTROTEHNIKA, smer Močnostna elektrotehnika

Zap. št. Naslov teme Mentor Diplomski predmet
1. Regulacija hitrosti vrtenja enosmernega stroja Dolinar, Polajžer Vodenje el. meh. sistemov
2. Uporaba industrijskih frekvenčnih pretvornikov pri vodenju izmeničnih strojev Dolinar, Polajžer Vodenje el. meh. sistemov
3. Analiza regulacije izmeničnih strojev Dolinar, Polajžer Vodenje el. meh. sistemov

Magistrski program ELEKTROTEHNIKA, smer Močnostna elektrotehnika

Zap. št. Naslov teme Mentor Diplomski predmet
1. Regulacija hitrosti vrtenja sinhronskega stroja Dolinar, Polajžer Modeliranje in vodenje el. meh. Sistemov
2. Regulacija hitrosti vrtenja asinhronskega stroja Dolinar, Polajžer Modeliranje in vodenje el. meh. sistemov
3. Uporaba pretvornikov z napetostnim vmesnim krogom pri vodenju izmeničnih strojev Dolinar, Polajžer Modeliranje in vodenje el. meh. sistemov

Prvostopenjski univerzitetni program ELEKTROTEHNIKA , smer Močnostna elektrotehnika

Zap. št. Naslov teme Mentor Diplomski predmet
1. Razvoj dinamičnega modela EES Dolinar, Polajžer Dinamika EES
2. Regulacija asinhronskega generatorja Dolinar, Polajžer Dinamika EES
3. Analiza regulacije moči in frekvence v EES Dolinar, Polajžer Dinamika EES
4. Modeliranje elektromehanskih in elektromagnetnih naprav in sistemov Grčar /Polajžer Elektrodinamika
5. Uporaba sodobnih metod v analizi in sintezi vodenja Grčar /Ritonja Krmilno-regulacijski sistemi
6. Simbolično podprto načrtovanje vodenja Grčar /Ritonja Krmilno-regulacijski sistemi
7. Realizacija zaprtozančnih struktur z industrijskimi krmilniki Grčar /Ritonja Krmilno-regulacijski sistemi

Prvostopenjski visokošolski program ELEKTROTEHNIKA , smer Močnostna elektrotehnika

4. Komunikacijski standard IEC 61850 Grčar /Polajžer Zaščitna tehnika in avtomatizacija
5. Analitična obravnava vklopnih tokov energetskih transformatorjev Grčar /Polajžer Zaščitna tehnika in avtomatizacija
6. Numerični postopki določitve fazorjev Grčar /Polajžer Zaščitna tehnika in avtomatizacija
7. Standardni postopki sekundarnega preizkušanja numeričnih relejev Grčar /Polajžer Zaščitna tehnika in avtomatizacija
8. Uporaba industrijskih krmilnikov v vodenju procesov Grčar /Ritonja Industrijska krmilja,
Računalniško vodenje procesov

Drugostopenjski magistrski program ELEKTROTEHNIKA , smer Močnostna elektrotehnika

1. Napredni postopki sekundarnega preizkušanja numeričnih relejev Grčar /Polajžer Zaščita v EES
2. Določitev fazorjev ob prisotnosti aperiodične komponente in nasičenju tokovnih transformatorjev Grčar /Polajžer Zaščita v EES
3. Uporaba PLL tehnik za določitev signalnih parametrov harmoničnih signalov Grčar /Polajžer Zaščita v EES
4. Numerični postopki določitve impedance kratkostične zanke Grčar /Polajžer Zaščita v EES
5. Študije dogodkov v slovenskem EES (modeliranje in analiza) Grčar /Polajžer Zaščita v EES
6. Zaščitni sestavi v pametnih omrežjih Grčar /Polajžer Zaščita v EES
7. Estimacija parametrov harmonskih signalov Grčar /Polajžer Zaščita v EES