ENG | SLO

Gradiva

Predpisano študijsko literaturo najdete v skriptarnici na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.


Dodatna gradiva za predmeta EMP in EEMP:

Izpitna vprasanja iz EMP in EEMP

Navodila za laboratorijske vaje

Vprasanja iz laboratorijskih vaj


Gradiva za predmeta Regulacijska tehnika in Modeliranje in vodenje:


Gradiva za predmeta Začita v EES in Zaščitna tehnika in avtomatizacija (geslo dobite pri asistentu):


Gradiva za predmeta Dinamika EES in Prehodni pojavi v EES (geslo dobite pri asistentu):


Gradiva za predmet Elektrodinamika: