ENG | SLO

O laboratoriju

Vodja laboratorija: red. prof. dr. Drago Dolinar

Dejavnost laboratorija za električne stroje (LES) ima tipičen interdisciplinarni značaj in obsega v svojem pedagoškem in raziskovalnem delu področje analize in načrtovanja različnih vrst električnih strojev in reguliranih elektromotornih pogonov. Električni stroji se pojavljajo bodisi kot aktuatorji v kompleksnih pogonskih sistemih ali pa kot generatorji za proizvodnjo električne energije. Ker je dejavnost laboratorija tesno povezana z načrtovanjem različnih vrst električnih strojev in drugih naprav, se sodelavci raziskovalno precej ukvarjajo tudi z analizo in modeliranjem nekaterih magnetnih materialov, ki se uporabljajo za gradnjo naprav.

Laboratorij za električne stroje je zelo pomemben za kvalitetno šolanje in raziskovanje v okviru širšega področja elektrotehnike, ki presega področje močnostne elektrotehnike. Predpogoj za dobro delo pa je primerna strojna in programska opremljenost laboratorija, zato ostaja nabava nove opreme trajna naloga osebja. Opremo laboratorija največkrat zagotovijo naročniki raziskav iz industrije s sofinanciranjem ali neposrednim darovanjem opreme, za kar smo jim neizmerno hvaležni.

Za kvalitetne meritve imamo na razpolago več računalniško podprtih merilnih mest v grafičnem okolju LabVIEW. Na njih lahko merimo različne vrste rotacijskih strojev, kot so: asinhronski, sinhronski in reluktančni ter komutatorski motorji. Največje merilno mesto ima moč 90 kW in maksimalno 6000 vrt/min. Za napajanje merjencev uporabljamo avtotransformatorje, lastno elektrarno (moči do 90 kW in frekvence do 67 Hz) ali frekvenčne pretvornike. Merjenci so lahko tudi vodno hlajeni. Razen standardnih meritev izvajamo tudi teste in meritve tokovno in napetostno odvisnih dodatnih izgub asinhronskih strojev in ležajnih tokov vseh vrst električnih strojev.

Postavljeno imamo tudi raziskovalno merilno mesto za meritve sil (do 5000 N) za direktne pogone asinhronskih, sinhronskih in reluktančnih linearnih motorjev.

Značilnost laboratorija je ciljno usmerjeno reševanje industrijskih problemov (glej projekti) in sodelovanje s številnimi mednarodnimi akademskimi inštitucijami, kar zagotavlja dobro vpetost v domače in mednarodno okolje. Dodatne informacije o sodelovanju osebja s pomembnejšimi institucijami so zbrane posebej pod imenom sodelovanja.