ENG | SLO

Diplomske naloge

Študent lahko izbere temo diplomskega dela na osnovi razpisanih tem ali po lastni presoji v dogovoru s predvidenim mentorjem.

Navodila za pripravo diplomskega dela in za prijavo dispozicije diplomskega dela so dostopna na naslednjih straneh:

Razpisane teme diplomskih nalog so dostopne tudi na straneh Fakultete za elektrotehniko, računalništvi in informatiko.

Prvostopenjski strokovni program ELEKTROTEHNIKA, smer Močnostna elektrotehnika

Zap. št. Naslov teme Mentor Diplomski predmet
1. Regulacija hitrosti vrtenja enosmernega stroja Dolinar, Polajžer Vodenje el. meh. sistemov
2. Uporaba industrijskih frekvenčnih pretvornikov pri vodenju izmeničnih strojev Dolinar, Polajžer Vodenje el. meh. sistemov
3. Analiza regulacije izmeničnih strojev Dolinar, Polajžer Vodenje el. meh. sistemov

Magistrski program ELEKTROTEHNIKA, smer Močnostna elektrotehnika

Zap. št. Naslov teme Mentor Diplomski predmet
1. Regulacija hitrosti vrtenja sinhronskega stroja Dolinar, Polajžer Modeliranje in vodenje el. meh. Sistemov
2. Regulacija hitrosti vrtenja asinhronskega stroja Dolinar, Polajžer Modeliranje in vodenje el. meh. sistemov
3. Uporaba pretvornikov z napetostnim vmesnim krogom pri vodenju izmeničnih strojev Dolinar, Polajžer Modeliranje in vodenje el. meh. sistemov