SL EN

Laboratorij za energetiko

Vodja laboratorija: red. prof. dr. Gorazd ŠTUMBERGER

Delovanje laboratorija na pedagoškem področju zajema osnove elektrotehnike, razsvetljavo proizvodnjo, prenos in razdeljevanje ter uporabo električne energije.

Teoretsko znanje iz učilnic utrdimo s študenti, diplomanti in sodelavci raziskovalci v prostorih Laboratorija za energetiko, v Visokonapetostnem laboratoriju ICEM, v mikrosončni elektrarni laboratorija, ki oddaja električno energijo v distribucijsko omrežje, v sončni elektrarni za raziskovalne namene in polnilnici električnih vozil. Sodelujemo tudi pri praktičnem usposabljanju v okviru obveznih študentskih praks.

Raziskovalno področje Laboratorija za energetiko je tesno povezano s pedagoškim in zajema: razvoj in uporabo električnih, magnetnih in temperaturnih polj za načrtovanje in analizo obratovanja elektroenergetskih naprav nizke in visoke napetosti, načrtovanje in analizo delovanja klasičnih in pametnih omrežij EES, obnovljive vire energije s pretvarjanjem in optimizacije v elektrotehniki.