SL EN

Tekmovanje v izdelavi e-kolesa

Laboratorij za energetiko UM FERI vsako leto organizira Dijaško in študentko tekmovanje z električnimi kolesi.

Namen tekmovanja je v prvi vrsti spodbuditi zanimanje mladih za tehniko, okrepiti sodelovanje na državni in meddržavni ravni ter omogočiti mladim širjenje praktičnih izkušenj in zaposlitvenih kompetenc.

Poleg tega gre za direktno povezovanje mladih z gospodarstvom saj se študentje v postopku izdelave E-kolesa povežejo s proizvajalci/ponudniki komponent za nadgradnjo kolesa in sodelujejo pri samem razvoju tehnoloških rešitev na področju električno podprtih pogonskih sistemov za kolesa.

Gre za panogo, ki se na trgu šele dobro razvija ter v kateri tržno prednjačijo vzhodnjaki. Razvoj in spodbujanje tovrstne panoge znatno prispeva k dvigu konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. S tovrstnim dogodkom omogočimo mladim, da se seznanijo z novo tehnologijo, razvijejo svoja znanja in ideje, se pri tem ogromno naučijo in ne nazadnje spoznajo kako stvari delujejo v praksi in se le tu, tudi dokažejo. Prav tako pa je tovrsten dogodek odlična priložnost, za povezovanje univerz, gospodarstva in končnih uporabnikov.

Dodatne informacije o dogodku so dostopne na spletni strani http://e-bikes.um.si/.