ENG | SLO

O laboratoriju

Vodja laboratorija: prof. dr. Jože PIHLER

Iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika:

 • elektroenergetika - proizvodnja, prenos, uporaba in gospodarjenje z električno energijo: napredek elektroenergetike // veda o tem: strokovnjak za elektroenergetiko
 • energetika - dejavnost, ki oskrbuje gospodarstvo z energijo: škodljivost neskladnega razvoja energetike in bazične industrije // nauk o energiji: članek o energetiki

Definicija v Slovarju slovenskega knjižnega jezika zelo dobro opisuje dejavnost našega laboratorija, ki je:

 • na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport registriran kot raziskovalna skupina 796-011 LABORATORIJ ZA ENERGETIKO, vodja skupinered. prof. dr. Gorazd ŠTUMBERGER,
 • na Ministrstvu za znanost in tehnologijo je bila od 1.1.1999 do 30.4.2002 registrirana programska skupina P0-0502-0796 ELEKTROENERGETIKA, vodja skupine red. prof. dr. Jože PIHLER,
 • trenutno smo raziskovalci vključeni v programsko skupino P2-0115 (B) Vodenje elektromehanskih sistemov, vodja skupine  red. prof. dr. Gorazd ŠTUMBERGER
 • na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko vpeta v Inštitut za močnostno elektrotehniko kot LABORATORIJ ZA ENERGETIKO, vodja laboratorija red. prof. dr. Jože PIHLER.


Vsako leto imamo nekaj mejnikov, kot so v starih časih rekli, miljnih kamnov, ki nam diktirajo tempo življenja in delo.

Razen tega pa poučujemo, vadimo, raziskujemo, razvijamo, merimo in svetujemo, poskušamo pač biti po svojih zmožnostnih koristni in vrniti družbi kar je vložila in še vlaga v naše delo.

Raziskovalno je laboratorij tesno povezan s področjem pedagoške dejavnosti in sicer:

 • proizvodnja, prenos in razdeljevanje električne energije;
 • visokonapetostne naprave in stikališča, visokonapetostno preskušanje in izvajanje meritev;
 • obnovljivi viri energije, pretvarjanje energije in upravljanje z energijo;
 • klasična in pametna električna omrežja;
 • obratovanje in vzdrževanje elementov EES;
 • razvoj in uporaba numeričnih metod na osnovi metode končnih elementov za reševanje elektromagnetnih problemov (električnih, magnetnih, tokovnih, temperaturnih). Možna je statična, časovno harmonična in tranzientna analiza;
 • načrtovanje in vrednotenje sistemov razsvetljave;
 • analiza, načrtovanje, modeliranje in optimizacija elementov elektroenergetskega sistema, magnetno in drugače nelinearni modeli električnih naprav.

Več informacij o laboratoriju je dostopnih tudi na spletni strani http://www.powerlab.um.si