ENG | SLO

Projekti

Raziskovalno je laboratorij tesno povezan s področjem pedagoške dejavnosti in sicer:

 • proizvodnja, prenos in razdeljevanje električne energije;
 • visokonapetostne naprave in stikališča, visokonapetostno preskušanje in izvajanje meritev;
 • obnovljivi viri energije, pretvarjanje energije in upravljanje z energijo;
 • klasična in pametna električna omrežja;
 • obratovanje in vzdrževanje elementov EES;
 • razvoj in uporaba numeričnih metod na osnovi metode končnih elementov za reševanje vseh tipov elektromagnetnih problemov (električnih, magnetnih, tokovnih, temperaturnih). Za vse tipe polj je možna statična, časovno harmonična in tranzientna analiza,
 • načrtovanje in vrednotenje sistemov razsvetljave,
 • analiza, načrtovanje, modeliranje in optimizacija elementov elektroenergetskega sistema, magnetno in drugače nelinearni modeli električnih naprav.

Temeljni projekti:


Aplikativni projekti :

 • Uvajanje trga s prožnostjo v Sloveniji: analiza stanja in priprava izhodišč, Agencija za energijo RS   


Industrijski projekti :

 • Izbira hranilnikov energije za zagotavljanje fleksibilnosti obratovanja Dravskih elektrarn, HSE
 • Predlog rešitve energetskega upravljanja stavb in pripadajočih objektov v družbi ELES, ELES

 

Mednarodni projekti :

 • IQ dom
 • CapaCon
 • NEDO

Temeljni projekti :

 • Vpliv kolebanja napetosti na življenjsko dobo generatorja (J2-0130-0796-98)
 • Osnovni elektriški parametri trifaznih prostih vodov
 • Računalniška raziskava vpliva korone na potujoči val
 • Načrtovanje elektromehanskih regulacijskih postrojev
 • Problemi aplikacije avtomatike v SR Sloveniji
 • Raziskava življenjske dobe dušilk
 • Izračun pretokov moči ob upoštevanju zanesljivosti elementov elektroenergetskega sistema
 • Naprave razdelilnega središča
 • Sistemske raziskave v energetiki
 • Smotrna raba energije z uporabo novih tehnologij vodenja
 • Raziskava periodičnih in aperiodičnih nečistoč v sinusoidi napetosti EES
 • Naprave za visokoproduktivne namene
 • Raziskava možnosti direktnega priklopa sončnega generatorja na elektroenergetski sistem
 • Zmanjšanje nihanja napetosti (priprava strokovnih podlog za osnutke predpisov)
 • Zmanjšanje izgub

 

Aplikativni projekti :

 • Stikalne naprave, novi principi in izboljšanje obstoječih z umetno inteligenco (L2-9047-0796-97)
 • Zasnova alternativnih virov energije v Sloveniji (2514-98-4532-14)
 • Optimalno koriščenje energije. Diagram pretoka moči
 • Računalniško projektiranje objektov za distribucijo električne energije
 • Optimizacija razdeljevanja energije
 • Optimalno koriščenje energije v naseljih
 • Metode reševanja velikih nalog optimiranja
 • Računalniško projektiranje objektov za distribucijo električne energije : izračun kratkih stikov
 • Preverjanje prenapetostne zaščite
 • Energetski informacijski sistem

Industrijski projekti [.pdf]


Mednarodni projekti :

 • Systéme d´Information Communal sur la base de Systémes d´Informations Géographiques (G.I.S.) sous aspects interregionaux ECOS-OUVERTURE 1998-2001 (v sprejemanju)
 • CESLA