ENG | SLO

Diplomske naloge

Študent lahko izbere temo diplomskega dela na osnovi razpisanih tem ali po lastni presoji v dogovoru s predvidenim mentorjem.

Študenti študijskih programov 1. in 2. stopnje temo zaključnega dela prijavijo najkasneje do pričetka obdobja, ki ga fakulteta določi za opravljaje diplomskega dela oz. v zadnjem semestru študijskega programa.

Obrazci za prijavo, navodila za pisanje ter razpisane teme so dostopni na straneh Fakultete za elektrotehniko, računalništvi in informatiko.


Dela so na voljo v Digitalni knjižnici Univerze v Mariboru.