ENG | SLO

Pedagoška dejavnost

Delovanje laboratorija na pedagoškem področju zajema osnove elektrotehnike, razsvetljavo proizvodnjo, prenos in razdeljevanje ter uporabo električne energije.

Teoretsko znanje iz učilnic utrdimo s študenti, diplomanti in sodelavci raziskovalci v prostorih Laboratorija za energetiko, v Visokonapetostnem laboratoriju ICEM, v mikrosončni elektrarni laboratorija, ki oddaja električno energijo v distribucijsko omrežje, v sončni elektrarni za raziskovalne namene in polnilnici električnih vozil. Sodelujemo tudi pri praktičnem usposabljanju v okviru obveznih študentskih praks.