ENG | SLO

Predmeti

Univerzitetni študijski programi - 1. stopnja

Elektrotehnika UN

PredmetPredavatelj
1. letnik
OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I - UN Peter Kitak
OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II - UN Peter Kitak
2. letnik
ELEKTRIČNE NAPRAVE V ENERGETIKI - UN Jože Pihler
ELEMENTI ELEKTROENERGETSKIH OMREŽIJ Gorazd Štumberger
3. letnik
PRENOS IN RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE - UN Gorazd Štumberger
PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE IN GOSPODARJENJE - UN Jože Pihler

Mehatronika - UN

PredmetPredavatelj
1. letnik
OSNOVE ELEKTROTEHNIKE Peter Kitak

Elektrotehnika VS

PredmetPredavatelj
1. letnik
OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I - VS Andrej Orgulan
OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II - VS Andrej Orgulan
2. letnik
ELEKTROENERGETSKA OMREŽJA - VS Gorazd Štumberger
ELEKTROENERGETSKE NAPRAVE - VS Jože Pihler
PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE - VS
VISOKONAPETOSTNA TEHNIKA - VS Jože Pihler
3. letnik
ENERGETSKI TRG - VS
RAZSVETLJAVA - VS Andrej Orgulan
RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE ELEKTROENERGETSKIH SISTEMOV - VS

Mehatronika - VS

PredmetPredavatelj
1. letnik
OSNOVE ELEKTROTEHNIKE ZA MEHATRONIKE - VS Peter Kitak

Magistrski študijski programi - 2. stopnja

Elektrotehnika MAG

PredmetPredavatelj
1. letnik
ELEKTRODINAMIKA - MAG Peter Kitak
PRETVARJANJE ENERGIJE - MAG Gorazd Štumberger
2. letnik
ELEKTRARNE IN ENERGETSKA OMREŽJA- MAG Gorazd Štumberger
OPTIMIZACIJA V ELEKTROENERGETIKI - MAG Gorazd Štumberger
TEHNIKA VISOKIH NAPETOSTI IN VELIKIH TOKOV - MAG Jože Pihler