SL EN

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerza v Mariboru

Laboratoriji

Inštitut za močnostno elektrotehniko obsega naslednje laboratorije:

Vodja laboratorija: izr. prof. dr. Jožef Ritonja

V Laboratoriju za električne stroje in vodenje raziskujemo in oblikujemo standardne in posebne električne rotacijske stroje, tj. trifazne in enofazne asinhronske motorje ter sinhronske in komutatorske servomotorje vzbujane s trajnimi magneti. Za numerično analizo magnetnih in toplotnih polj raznih vrst strojev in elektromagnetov uporabljamo lastne programe, ki omogočajo tudi analitični izračun karakteristik trifaznih in enofaznih asinhronskih motorjev kot tudi motorjev z zunanjim rotorjem.

Spletna stran Laboratorija

Vodja laboratorija: red. prof. dr. Gorazd ŠTUMBERGER

Delovanje laboratorija na pedagoškem področju zajema osnove elektrotehnike, razsvetljavo proizvodnjo, prenos in razdeljevanje ter uporabo električne energije.

Teoretsko znanje iz učilnic utrdimo s študenti, diplomanti in sodelavci raziskovalci v prostorih Laboratorija za energetiko, v Visokonapetostnem laboratoriju ICEM, v mikrosončni elektrarni laboratorija, ki oddaja električno energijo v distribucijsko omrežje, v sončni elektrarni za raziskovalne namene in polnilnici električnih vozil. Sodelujemo tudi pri praktičnem usposabljanju v okviru obveznih študentskih praks.

Raziskovalno področje Laboratorija za energetiko je tesno povezano s pedagoškim in zajema: razvoj in uporabo električnih, magnetnih in temperaturnih polj za načrtovanje in analizo obratovanja elektroenergetskih naprav nizke in visoke napetosti, načrtovanje in analizo delovanja klasičnih in pametnih omrežij EES, obnovljive vire energije s pretvarjanjem in optimizacije v elektrotehniki.

Spletna stran Laboratorija

Vodja laboratorija: prof. dr. Anton HAMLER

Laboratorij za aplikativno elektromagnetiko (LAE) pokriva v svojem pedagoškem delu področja: elektrotehničnih materialov, magnetnih meritev, električnih pogonov, numeričnih metod, projektiranja elektromagnetnih naprav s CAD orodji ter teoretske in aplikativne elektromagnetike.

Raziskovalno delo laboratorija se prepleta s pedagoškim in je usmerjeno predvsem v razvoj in uporabo numeričnih metod (metode končnih elementov - MKE, metode robnih elementov - MRE, hibridne metode - HM in drugih metod) za reševanje poljubnih elektromagnetnih problemov, v razvoj in uporabo merilnih metod za magnetne in izolacijske materiale ter razvoj programskih rešitev za CAD elektromagnetnih naprav in sistemov.

Spletna stran Laboratorija