ENG | SLO

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerza v Mariboru

Laboratoriji

Inštitut za močnostno elektrotehniko obsega naslednje laboratorije:

Vodja laboratorija: prof. dr. Drago Dolinar

V Laboratoriju za električne stroje raziskujemo in oblikujemo standardne in posebne električne rotacijske stroje, tj. trifazne in enofazne asinhronske motorje ter sinhronske in komutatorske servomotorje vzbujane s trajnimi magneti. Za numerično analizo magnetnih in toplotnih polj raznih vrst strojev in elektromagnetov uporabljamo lastne programe, ki omogočajo tudi analitični izračun karakteristik trifaznih in enofaznih asinhronskih motorjev kot tudi motorjev z zunanjim rotorjem.

Vodja laboratorija: prof. dr. Jože PIHLER

Iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika:

 • elektroenergetika - proizvodnja, prenos, uporaba in gospodarjenje z električno energijo,
 • energetika - dejavnost, ki oskrbuje gospodarstvo z energijo


Definicija v Slovarju slovenskega knjižnega jezika zelo dobro opisuje dejavnost našega laboratorija, ki je:

 • na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport registriran kot raziskovalna skupina 796-011 LABORATORIJ ZA ENERGETIKO, vodja skupine red. prof. dr. Jože PIHLER,
 • na Ministrstvu za znanost in tehnologijo je bil registriran od 1.1.1999 do 30.4.2002 kot programska skupina PO-0502-0796 ELEKTROENERGETIKA, vodja skupine red. prof. dr. Jože PIHLER,
 • Trenutno smo raziskovalci vključeni v Programsko skupino P2-0115 (B) Vodenje elektromehanskih sistemov, ki jo vodi red. prof. dr. Drago Dolinar.


Razen tega pa poučujemo, vadimo, raziskujemo, razvijamo, merimo in svetujemo.

Vodja laboratorija: prof. dr. Bojan Grčar

Dejavnost Laboratorija za vodenje elektromehanskih sistemov je usmerjena v dve področji:

 • Analizo, modeliranje in načrtovanje vodenja elektromehanskih naprav v najširšem smislu
 • Analizo, modeliranje in vodenje elektroenergetskega sistema s posebnim poudarkom na razvoju področja lokalnega vodenja in zaščite elektroenergetskih sistemov.


Dejavnosti v okviru prvega področja koordinira prof. Drago Dolinar, dejavnosti v okviru drugega področja pa prof. Bojan Grčar. Laboratorij za vodenje elektromehanskih sistemov je pedagoško raziskovalna skupina, zato je pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo Republike Slovenije registriran kot programska skupina z enakim imenom.

Vodja laboratorija:

Laboratorij za osnove in teorijo v elektrotehniki izvaja znanstvenoraziskovalno in pedagoško delo na področju teorije elektromagnetnih polj.

Pedagoško delo zajema področja: Osnov elektrotehnike, teorije elektromagnetnega polja, elektrodinamike, anten in razširjenja valov, razsvetljave in optimizacije v elektrotehniki.

Področje raziskovanja temelji na:

 • razvoju in uporabi numeričnih metod na osnovi metode končnih elementov za reševanje vseh tipov elektromagnetnih problemov (električnih, magnetnih, tokovnih, temperaturnih). Za vse tipe polj je možna statična, časovno harmonična in tranzientna analiza,
 • analizi, načrtovanju, modeliranju in optimizaciji elementov elektroenergetskega sistema (daljnovodi, stikalne naprave, izolatorji …),
 • teoriji in analizi visokofrekvenčnih polj in modeliranju anten,
 • načrtovanju in vrednotenju sistemov razsvetljave
 • optimizacija proizvodnje električne energije iz elektrarn.

Vodja laboratorija: prof. dr. Mladen TRLEP

Laboratorij za aplikativno elektromagnetiko (LAE) pokriva v svojem pedagoškem delu področja: elektrotehničnih materialov, magnetnih meritev, električnih pogonov, numeričnih metod, projektiranja elektromagnetnih naprav s CAD orodji ter teoretske in aplikativne elektromagnetike.

Raziskovalno delo laboratorija se prepleta s pedagoškim in je usmerjeno predvsem v razvoj in uporabo numeričnih metod (metode končnih elementov - MKE, metode robnih elementov - MRE, hibridne metode - HM in drugih metod) za reševanje poljubnih elektromagnetnih problemov, v razvoj in uporabo merilnih metod za magnetne in izolacijske materiale ter razvoj programskih rešitev za CAD elektromagnetnih naprav in sistemov.