ENG | SLO

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerza v Mariboru

O Inštitutu

Vodja inštituta: prof. dr. Boštjan Polajžer

Inštitut za močnostno elektrotehniko ima izrazit multidisciplinaren značaj, kar se odraža tako na raziskovalnem kot tudi na pedagoškem področju. Elektroenergetski objekti so namreč v večini primerov zelo kompleksni, zato pri svojem načrtovanju, optimiranju, gradnji, vodenju in vzdrževanju poleg znanj s področja elektrotehnike zahtevajo tudi širok nabor različnih znanj iz drugih področij tehnike, kot so na primer računalništvo, informatika, strojništvo in gradbeništvo, kakor tudi povsem specifičnih netehničnih znanj s področja upravljanja in ekonomije. Inštitut za močnostno elektrotehniko ta znanja zagotavlja ob podpori treh laboratorijev in številnih zunanjih sodelavcev, ki se v delo vključujejo po potrebi.

Inštitut za močnostno elektrotehniko je raziskovalno – izobraževalna organizacijska enota, kjer se zaposleni praviloma pojavljajo v dveh vlogah in sicer kot raziskovalci, ki opravljajo najrazličnejše raziskovalne projekte in kot učitelji ali asistenti, ki skrbijo za izvajanje študija močnostne elektrotehnike na prvostopenjskem dodiplomskem visoko strokovnem in univerzitetnem programu, drugostopenjskem magistrskem programu ter na doktorskem študiju. Osebju inštituta se na podlagi referenc in znanj priznavajo kompetence, ki mu v ostri konkurenci na slovenskem in tujih trgih omogočajo pridobivanje najrazličnejših raziskovalnih in razvojnih industrijskih projektov.

S prenosom raziskovalnih spoznanj v izobraževalni proces na vseh ravneh je hkrati zagotovljeno tudi učinkovito posodabljanje učnih vsebin in študijskih programov. Sodelavci se zavedajo, da so jamstvo za nadaljni razvoj samo vrhunski in odmevni raziskovalni rezultati, ki niso omejeni na majhno slovensko področje.

Inštitut za močnostno elektrotehniko obsega naslednje laboratorije: