SL EN

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerza v Mariboru

Zanimivo

ZLATO SEJEMSKO PRIZNANJE MOS 2021

ZLATO SEJEMSKO PRIZNANJE MOS 2021

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM je v sodelovanju z ECE d.o.o. na letošnjem MOS Celje prejela zlato sejemsko priznanje in sicer za Maketo elektroenergetskega sistema Slovenije.

Sodelujoči izdelovalci makete so študentje študijskega programa Elektrotehnika smer Močnostna elektrotehnika. Idejni avtor in vodja projekta pa je Doc. dr. Miloš Beković, u. d. i. e.

VEČ info

50. PODELITEV NAGRAD PROF. DR. VRATISLAVA BEDJANIČA

50. PODELITEV NAGRAD PROF. DR. VRATISLAVA BEDJANIČA

Na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru je 23. junija 2021 potekala podelitev nagrad prof. dr. Vratislava Bedjaniča za izjemna akademska dela s področij elektroenergetike in avtomatizacije. Nagrade so podeljevali za zaključna dela za leto 2020.

Nagrade se podeljujejo že od leta 1970 dalje, do danes pa je nagrada pridobila ugledno prepoznavnost. Vključno z letom 2020 je bilo podeljenih 300 nagrad – od tega 168 nagrajencem iz ljubljanske, 68 iz mariborske in 64 iz drugih univerz. Podeljene so bile za: 58 doktoratov znanosti, 90 znanstvenih magisterijev, 13 magistrskih del po bolonjskem programu in 139 diplomskih del. Večina od nagrajencev so danes ugledni raziskovalci, univerzitetni profesorji, gospodarstveniki in strokovnjaki z mednarodnim ugledom v evropskih in svetovnih strokovnih združenjih.

Vsakoletna podelitev Bedjaničevih nagrad, ki jo izmenjujoče organizirata Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru in Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani pod sponzorstvom slovenskega združenja elektroenergetikov CIGRE-CIRED, s tem ne ohranja samo lik prof. dr. Boruta Bedjaniča, ampak tudi mnogih drugih učiteljev in mentorjev, ki vsakoletno popeljejo nove generacije v perspektivne gospodarske panoge. Na prireditvi so se spomnili tudi lani preminulega Bedjaničevega učenca in enega njegovih prvih sodelavcev, prof. dr. Antona Ogorelca, ki je bil eden izmed glavnih pobudnikov ustanovitve t.i. Bedjaničevih nagrad.

Letošnje jubilejne, 50. prireditve se je udeležil tudi sin prof. dr. Vratislava Bedjaniča, gospod mag. Borut Bedjanič. Nagrajence, mentorje in ostale goste je nagovoril z ganljivim govorom, v katerem je poudaril, da je vesel, da se 50. jubilejna podelitev nagrad odvija ravno v Mariboru, kjer je njegov oče obiskoval gimnazijo. Nagrajencem je zaželel vse najboljše in poudaril, da vsaka generacija nagrajencev gradi svoje znanje na ramenih učiteljev, kar je potrebno še posebej spoštovati.

Komisija za nagrade prof. dr. Vratislava Bedjaniča v sestavi prof. dr. Marko Čepin, prof. dr. Danjel Vončina, izr. prof. dr. Boštjan Polajžer, izr. prof. dr. Aleš Hace, dr. Boris Žitnik in prof. dr. Maks Babuder, je letos podelila eno nagrado za doktorsko disertacijo in dve nagradi za pridobitev naslova magistra. Nagrade sta podelila predsednik sponzorja slovenskega združenja CIGRE-CIRED, gospod mag. Marko Hrast in predsednik Komisije za podeljevanje nagrad, prof. dr. Maks Babuder.

Nagrado za doktorsko disertacijo je prejel dr. Mitja Kolenc (mentor: prof. dr. Matej Zajc, somentor: prof. dr. Nermin Suljanović) s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani za delo KOMUNIKACIJSKI SISTEMI ZA SPREMLJANJE PODATKOV O RAZPRŠENIH VIRIH ENERGIJE.

Nagrado za pridobitev naslova magistra sta prejela:

 • Rok Rečnik, mag. inž. el. (mentor: prof. dr. Gorazd Štumberger, somentor: dr. Primož Sukič) s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru za delo DOLOČANJE NAPOLNJENOSTI BATERIJ Z UPORABO UMETNEGA NEVRONSKEGA OMREŽJA in
 • Mitja Garmut, mag. inž. el. (mentor: izr. prof. dr. Martin Petrun, somentor dr. Simon Steentjes) s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru za delo PRIMERJAVA RAZLIČNIH TOPOLOGIJ STATORJEV ZA BREZKRTAČNE ENOSMERNE (BLDC) MOTORJE.

Iskreno čestitamo!

Foto: Atena Bošnjak

UPOKOJIL SE JE red. prof. dr. Jože Pihler

UPOKOJIL SE JE red. prof. dr. Jože Pihler

S 1. 7. 2021 se je upokojil redni profesor dr. Jože Pihler, ki je bil dolgoletni član in vodja Laboratorija za energetiko UM FERI.

Ker kariera akademika ni samo poklic ampak način življenja, upamo, da se srečamo na raznih strokovnih srečanjih in posvetih, kjer bo svoje bogate izkušnje in pozitiven odnos do dela še naprej prenašal na mlajše sodelavce in stanovske kolege.

Ob njegovi upokojitvi mu želimo še naprej vse najlepše in najboljše.


Sodelavci UM FERI

Na IME smo bogatejši še za dva doktorja znanosti

Na IME smo bogatejši še za dva doktorja znanosti

Na Univerzi v Mariboru je v sredo, 23. 9. 2020, potekala promocija doktorjev znanosti. Prorektorica prof. dr. Janja Hojnik je promovirala devet doktorjev znanosti, od tega dva prihajata iz Inštituta za močnostno elektrotehniko:

Dr. Nevena Srećković je doktorirala iz teme »Optimization of the distribution network operation by integration of distributed energy resources and participation of active elements« in

Dr. Mislav Trbušić, ki je doktoriral iz teme »Izračun oblike proste površine magnetne tekočine v homogenem magnetnem polju«.


Iskrene čestitke!

OBISK ŠTUDENTOV SMERI MOČNOSTNA ELEKTROTEHNIKA V PODJETJU ELEKTOR MARIBOR

OBISK ŠTUDENTOV SMERI MOČNOSTNA ELEKTROTEHNIKA V PODJETJU ELEKTOR MARIBOR

Študenti 3. letnika visokošolskega študijskega programa ME so v sredo, 15. 01. 2020, v okviru predmeta Razvoj in vzdrževanje elektroenergetskih sistemov (EES) obiskali podjetje Elektro Maribor d.d. Ekskurziji so se pridružili tudi študenti 3. letnika univerzitetnega študijskega programa ter študenti 2. letnika magistrskega programa ME.

Ekskurzija je vključevala ogled energetskega objekta RTP Radvanje ter Akademije distribucije, vključno z zunanjim vadbenim poligonom. Osrednji temi pa sta bili vzdrževanje omrežja ter aktualne tematike na področju distribucije električne energije v luči osnutka Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta RS (NEPN).


Program ekskurzije je bil sledeč:

10.00 Sprejem v učilnici in predstavitev Akademije,predsednik uprave Elektra Maribor mag. Boris Sovič

10.15 Vzdrževanje in razvoj omrežja v distribuciji, g. Arpad Gaal

10:45 Nove tehnologije in sodobna energetika mag. Peter Kaube

11.00 Ogled Akademije – poligon in zgodovinska soba, mag. Peter Kaube)

11.15 Ogled RTP Radvanje in ogled TP Remontne delavnice, g. Branko Regvart

11.45 Meritev električne energije, števci, merilni centri, g. Andrej Babenko,

12.15 Ogled merilnega laboratorija g. Bogdan Fluher

12.30 Diskusija


Za uspešno izvedeno strokovno ekskurzijo, bi se zahvalili kolegom iz Elektra Maribor, poudariti pa velja dogovor o nadaljnjem sodelovanju na izobraževalnem področju, kakor tudi diplomske teme iz industrije in nadaljevanje dobre prakse štipendiranja naših študentov.

49. PODELITEV »NAGRAD PROF. DR. VRATISLAVA BEDJANIČA«

49. PODELITEV »NAGRAD PROF. DR. VRATISLAVA BEDJANIČA«

Podelitev nagrad prof. dr. Vratislava Bedjaniča za izjemna akademska dela s področij elektroenergetike in avtomatizacije je potekala v ponedeljek, 16. decembra, na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Med nagrajenci sta tudi dva študenta naše fakultete.

Nagrade se podeljujejo že od leta 1970 dalje, do danes pa je nagrada pridobila ugledno prepoznavnost. Vključno z letom 2019 je bilo podeljenih 297 nagrad za 57 doktoratov znanosti, 90 magistrskih del (znanstveni magisterij), 11 magistrskih del po bolonjskem programu in 139 diplomskih del. Večina od nagrajencev so danes ugledni raziskovalci, univerzitetni profesorji, gospodarstveniki in strokovnjaki z mednarodnim ugledom v evropskih in svetovnih strokovnih združenjih.

Komisija za nagrade prof. dr. Vratislava Bedjaniča je letos podelila nagrado za doktorsko disertacijo in dve nagradi za pridobitev naslova magistra.

Nagrado za doktorsko disertacijo je prejel dr. Gorazd Bone (mentor: prof. dr. Rafael Mihelič) s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani za delo POSPLOŠITEV MODELIRANJA REGULABILNIH ELEMENTOV ELEKTROENERGETSKEGA SISTEMA PRI ANALIZI STACIONARNIH STANJ.

Nagrado za pridobitev naslova magistra pa sta prejela naša študenta:

 • Tim Kamenšek, mag. inž. el. (mentor: doc. dr. Martin Petrun) s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru za delo IZVEDBA INDIREKTNEGA VEKTOERSKEGA VODENJA ASINHRONSKEGA STROJA Z UPORABO RAZVOJNEGA ORODJA TEXAS INSTRUMENTS LAUNCHPAD in
 • Ana Kerbler, mag. inž. el. (mentor: izr. prof. dr. Jožef Ritonja) s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru za delo REGULACIJA NAPETOSTI ELEKTROENERGETSKEGA SISTEMA S CENTRALNIM REGULATORJEM.

Iskreno čestitamo!

NA INŠTITUTU ZA MOČNOSTNO ELEKTROTEHNIKO SMO PREDANI INOVACIJAM

NA INŠTITUTU ZA MOČNOSTNO ELEKTROTEHNIKO SMO PREDANI INOVACIJAM

NA INŠTITUTU ZA MOČNOSTNO ELEKTROTEHNIKO SMO PREDANI INOVACIJAM

Člani IME so se 9. 10. 2019 udeležili srečanja inovativnih na področju energetike v Sloveniji.

Na »think-tank« srečanju inovativnih, so mednarodni gostje spregovorili o drznih trendih energetskih rešitev. Premierno so izpostavili:

 • novosti japonsko-slovenskega projekta NEDO in 5 novih funkcionalnosti omrežij,
 • primer prvega samooskrbnega otoka Porto Santo (Renault),
 • in praktični pristop, kako se pametno lotiti inovativnosti ter digitalizacije.

Med govorci je bil tudi prof. dr. Gorazd Štumberger, ki je predstavil eno od petih inovacij prve faze vodilnega mednarodnega projekta za pametna omrežja v Sloveniji – projekta NEDO.

FERI prejel energetsko nagrado Financ za leto 2018

FERI prejel energetsko nagrado Financ za leto 2018

V sklopu 20. Dnevov energetikov je časnik Finance tudi letos razpisal natečaj za energetske nagrade 2018. Naša fakulteta se je na natečaj prijavila s študentskim projektom - električnim dirkalnikom FERI formula - in po mnenju bralcev oz. po številu glasov zmagala!

Časnik Finance v sklopu konference Dnevi energetikov tradicionalno podeljuje energetske nagrade v različnih kategorijah, in sicer za energetsko učinkovito podjetje, energetsko učinkovit projekt in promocijski projekt URE/OVE. Izbor poteka v dveh fazah, v prvi komisija med prijavljenimi projekti izbere finaliste iz vsake kategorije. Ti se uvrstijo v drugi krog, kjer izbor poteka dvotirno: najboljšemu v vsaki kategoriji dodeli eno nagrado komisija, drugo pa bralci s spletnim glasovanjem.

Po številu glasov je v kategoriji promocijski projekt URE/OVE letos nagrado prejela naša fakulteta, in sicer za študentski projekt FERI e-formula. Kot so zapisali na spletni strani je projekt pripomogel h krepitvi zanimanja za tehnične študije. Študenti so skozi delo pridobili tehnična, organizacijska in ekonomska znanja, prav tako pa projekt pomaga pri ozaveščanju, da bistvo elektromobilnosti niso subvencije in v tujini kupljeni električni avtomobili, ampak razvoj gospodarstva, ki se ukvarja z razvojem in proizvodnjo električnih avtomobilov in infrastrukturne opreme, ki omogoča njihovo uporabo.

Nagrado je na včerajšnjem dogodku prevzel izr. prof. dr. Jožef Ritonja, mentor projekta.

Vsem, ki ste se odzvali naši prošnji za glasovanje in nam tako pomagali do zmage, se iskreno zahvaljujemo!

Celoten članek na spletni strani časopisa Finance

Mariborski študentje razvijajo avtonomno vozilo

Mariborski študentje razvijajo avtonomno vozilo

Študentje FERI so pod mentorstvom izr. prof. dr. Jožef Ritonja izdelali električni dirkalni avtomobil ter tako pridobili tehnična, organizacijska in ekonomska znanja.

Vozilo so predstavili v medijih, na tehničnih in izobraževalnih prireditvah, v Centru varne vožnje na Vranskem, v Racelandu v Krškem, na univerzitetnih in srednješolskih prireditvah in drugje.

Projekt je zbudil zanimanje domačih in tujih podjetij. O različnih vrstah sodelovanja se dogovarjajo s trboveljskim Dewesoftom, podjetjem Emsiso iz Pesnice, družbo ELES, šempetrsko Mahle Letriko, Sitelom iz Ljubljane, podjetjem AVL iz Gradca in Rimcem iz Svete Nedelje na Hrvaškem.

Mariborski študentje pa še niso končali razvoja. Njihov cilj je izdelava vozila, ki bo sposobno avtonomne vožnje. Prijavili so se tudi na tekmovanje Formula Student Kyor Driverless, ki bo letos julija.

Električni dirkalni avto FERI je prijavljen tudi na razpis za energetske nagrade Financ. Vse prijavljene projekte bodo predstavili v Financah 10. aprila, na prvi dan konference Dnevi energetikov.

Projekt pomaga pri ozaveščanju, da bistvo elektromobilnosti niso subvencije in v tujini kupljeni električni avtomobili, ampak razvoj gospodarstva, ki se ukvarja z razvojem in proizvodnjo električnih avtomobilov in infrastrukturne opreme, ki omogoča njihovo uporabo. Pripomogel pa je tudi h promociji in krepitvi zanimanja za tehnične študije.

formula-2.jpg#asset:1409

Celoten članek na spletni strani časopisa Finance

Za nami je že 6. tekmovanje v izdelavi e-koles!

Za nami je že 6. tekmovanje v izdelavi e-koles!

V četrtek 11. maja 2017 je potekalo že 6. dijaško in študentsko tekmovanje v izdelavi električnih koles, ki ga organizira Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru - UM FERI.

Namen tega tradicionalnega tekmovanja je na praktičen in inovativen način spodbuditi zanimanje mladih za tehniko, pridobivanje uporabnih znanj in izkušenj s področja električno podprtih pogonskih sistemov za kolesa ter splošno ozaveščanje o učinkoviti rabi električne energije. Z dogodkom, ki je potekal pod okriljem Mestne občine Maribor in Energetske agencije za Podravje ter pod sponzorstvom podjetij Elektro Maribor d.d. in Nigrad d.d., želijo sodelujoči partnerji širiti splošno ozaveščenost o nujnosti učinkovite rabe energije v prometnem sektorju.

Tekmovanje je potekalo v sklopu 26. Mednarodnega posvetovanja Komunalna energetika - Power engineering. Letos je sodelovalo šest ekip in sicer dve iz Srednje elektro - računalniške šole Maribor (SERŠ), dve iz Šolskega centra Ptuj ter dve iz Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM.

Tekmovanje je potekalo v dveh kategorijah, in sicer v cestni A kategoriji in odprti B kategoriji.

Pri kategoriji A se je ocenjevala:

 • višina porabljenih sredstev,
 • tehnične karakteristike,
 • izvirnost,
 • premagovanje strmine (Cesta za tremi ribniki),
 • premagovanje razdalje (Hipodrom Kamnica) in
 • spretnostna vožnja (poligon na Trgu Svobode).

V kategoriji B se je ocenjevalo le izvirnost ter praktične preizkuse (strmina, razdalja in spretnostna vožnja).

Rezultati so naslednji:

KATEGORIJA A

 • 1. mesto: ekipa Fast & FERIous (UM FERI)
 • 2. mesto: ekipa Kabelj (ŠC Ptuj)
 • 3. mesto: ekipa Atomnius (ŠC Ptuj)

KATEGORIJA B

 • 1. mesto: ekipa Qulbix (UM FERI)
 • 2. mesto: ekipa e-SERŠ (SERŠ MB)
 • 3. mesto: ekipa Štrom (SERŠ MB)

V sklopu tekmovanja je potekal dogodek E-mobilnosti, ki ga je s pozdravnim nagovorom otvoril prodekan za izobraževalno dejavnost UM FERI prof. dr. Bojan Grčar. Prav tako je zbrane nagovoril tudi podžupan MOM Saša Pelko in preizkusil enega izmed koles. Na dogodku E-mobilnost, smo prvič predstavili tudi električno formulo, ki jo je ekipa petnajstih študentov izdelovala oz. pripravljala od začetka meseca decembra. Šasijo so fantje dobili od kolegov iz Fakultete za strojništvo, natančneje od ekipe UNI MB GPE, sami pa so jo predelali in prilagodili za električni pogon ter poskrbeli za prenovo zavornega sistema, prenos moči od motorja na zadnja kolesa ter razporeditev, pritrditev in povezavo motorja, baterije ter ostalih komponent.

ČESTITAMO EKIPAM VSEM SODELUJOČIM PARTNERJEM PA SE ZAHVALJUJEMO ZA SODELOVANJE!

Foto: Patrik Rek

Strokovna absolventska ekskurzija "Energetika 2014"

Strokovna absolventska ekskurzija "Energetika 2014"

Kaprun-Salzburg-Stuttgart-Nuernberg-Erlangen-Amberg-Passau, 15. - 18 junij 2014

Utrinki iz strokovne absolventske ekskurzije "Energetika 2014" absolventov magistrskega programa Elektrotehnika, smer Močnostna elektrotehnika.