SL EN

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerza v Mariboru

OBISK ŠTUDENTOV SMERI MOČNOSTNA ELEKTROTEHNIKA V PODJETJU ELEKTOR MARIBOR

Študenti 3. letnika visokošolskega študijskega programa ME so v sredo, 15. 01. 2020, v okviru predmeta Razvoj in vzdrževanje elektroenergetskih sistemov (EES) obiskali podjetje Elektro Maribor d.d. Ekskurziji so se pridružili tudi študenti 3. letnika univerzitetnega študijskega programa ter študenti 2. letnika magistrskega programa ME.

Ekskurzija je vključevala ogled energetskega objekta RTP Radvanje ter Akademije distribucije, vključno z zunanjim vadbenim poligonom. Osrednji temi pa sta bili vzdrževanje omrežja ter aktualne tematike na področju distribucije električne energije v luči osnutka Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta RS (NEPN).


Program ekskurzije je bil sledeč:

10.00 Sprejem v učilnici in predstavitev Akademije,predsednik uprave Elektra Maribor mag. Boris Sovič

10.15 Vzdrževanje in razvoj omrežja v distribuciji, g. Arpad Gaal

10:45 Nove tehnologije in sodobna energetika mag. Peter Kaube

11.00 Ogled Akademije – poligon in zgodovinska soba, mag. Peter Kaube)

11.15 Ogled RTP Radvanje in ogled TP Remontne delavnice, g. Branko Regvart

11.45 Meritev električne energije, števci, merilni centri, g. Andrej Babenko,

12.15 Ogled merilnega laboratorija g. Bogdan Fluher

12.30 Diskusija


Za uspešno izvedeno strokovno ekskurzijo, bi se zahvalili kolegom iz Elektra Maribor, poudariti pa velja dogovor o nadaljnjem sodelovanju na izobraževalnem področju, kakor tudi diplomske teme iz industrije in nadaljevanje dobre prakse štipendiranja naših študentov.

< Nazaj na seznam