ENG | SLO

Laboratorij za osnove in teorijo v elektrotehniki

Vodja laboratorija: doc. dr. Peter Kitak

Laboratorij za osnove in teorijo v elektrotehniki izvaja znanstvenoraziskovalno in pedagoško delo na področju teorije elektromagnetnih polj.

Pedagoško delo zajema področja: Osnov elektrotehnike, teorije elektromagnetnega polja, elektrodinamike, anten in razširjenja valov, razsvetljave in optimizacije v elektrotehniki.

Področje raziskovanja temelji na:

  • razvoju in uporabi numeričnih metod na osnovi metode končnih elementov za reševanje vseh tipov elektromagnetnih problemov (električnih, magnetnih, tokovnih, temperaturnih). Za vse tipe polj je možna statična, časovno harmonična in tranzientna analiza,
  • analizi, načrtovanju, modeliranju in optimizaciji elementov elektroenergetskega sistema (daljnovodi, stikalne naprave, izolatorji …),
  • teoriji in analiza visokofrekvenčnih polj in modeliranju anten,
  • načrtovanju in vrednotenju sistemov razsvetljave,
  • optimizaciji proizvodnje električne energije iz elektrarn.