SL EN

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerza v Mariboru

Študentski projekti

Vključi se v enega izmed multidisciplinarnih študentskih projektov, ki potekajo na UM FERI in si že v času študija zagotovi čim več možnosti za pridobivanje praktičnih izkušenj. Študentje se lahko vključite v razvojno in raziskovalno delo v enem izmed petih laboratorijev Inštituta za močnostno elektrotehniko ter sodelujete na projektih, ki se delijo na dve temeljni področji:

UPORABA OSNOVNIH FIZIKALNIH ZAKONITOSTI PRI NAČRTOVANJU, IZDELAVI IN PRESKUŠANJU ELEKTRIČNIH NAPRAV

  • Coilgun – je projekt, kjer se razvija elektromagnetni pospeševalnik kovinskih projektilov. Študentje sodelujejo pri razvoju proženja in dimenzioniranju pospeševalnih tuljav. Slednje ustvarjajo močno elektromagnetno polje, z njim pa velike sile, s katerimi pospešujejo kovinske projektile (izstrelke) do velikih hitrosti.
  • Uporovni točkovni varilnik – Točkovno varjenje različnih materialov z električnim tokom. Mnogi tehnološki procesi zahtevajo varjenje različnih materialov, zato zahteve, ki jim morajo zadostiti sodobni varilni aparati predstavljajo velik izziv za inženirje elektrotehnike. V tem projektu se boste srečali s problematikami s katerimi se dnevno ukvarjajo inženirji v industriji. Vaša naloga bo načrtovanje in izdelava uporovnega točkovnega varilnika. Če želite svoje znanje preizkusiti v praksi in si pri tem pridobiti dragocene izkušnje s področja načrtovanja elektromagnetnih naprav, se pridružite temu projektu.
  • Teslin transformator – Teslin transformator je resonančna naprava za proizvajanje visokonapetostnih signalov. Čeprav je od Teslinih pionirskih preskusov s to napravo minilo več kot stoletje, še zmeraj ostaja skrivnost, kako je Tesli uspelo doseči brezžični prenos električne energije na daljše razdalje. Pri tem projektu se bodo študentje srečali z načrtovanjem Teslinega transformatorja, kjer bodo lahko uporabili svoja znanja iz matematike, elektromagnetike in programiranja. V okviru te naloge bo potrebno računsko določiti parametre Teslinega transformatorja, izvesti simulacije in nato transformator tudi izdelati. Vsi tisti, ki vas zanima področje visokih napetosti, brezžičnega prenosa električne energije, ali ste zgolj navdušenci nad iznajdbami Nikole Tesle, imate lepo priložnost sodelovati pri tem projektu.
  • Podporni izolator s kapacitivnim delilnikom napetosti – Gre za projekt, v katerem se razvijajo idejne rešitve za novi tip podpornega izolatorja s kapacitivnim delilnikom napetosti, ki bo prilagojen varnostnim in tržnim zahtevam. Študentje se v sklopu projekta spoznate s programskim orodjem Matlab in Elefant s katerima modelirate model izolatorja in opravite izračune električnega polja.
  • Elektromagnetno polje – Področje raziskovanja magnetnega polja temelji na temeljnem razumevanju pojava elektromagnetizma in tudi na praktični uporabnosti le tega. Cilje je raziskati osnovne principe generiranja polja ter poiskati uporabno vrednost na praktičnih primerih; segrevanje, magneta transformacija, rotacijsko magnetno polje.
  • Preskušanja naprav v visokonapetostnem laboratoriju – Sodelujte v enem izmed projektov visokonapetostnega laboratorija ICEM-TC, kjer študentje spoznate delovanje in preskušanja električnih naprav, kot so nizkonapetostni, srednjenapetostni in visokonapetostni stikalni aparati, izolatorji, skoznjiki, nizkonapetostne varovalke, prenapetostni odvodniki in druge stikalne naprave. Poleg tega se seznanite z ugotavljanjem kakovosti izolacijskih elementov, razelektritvami v zraku, izolacijskih in gasilnih medijih s preskusi delnih praznitev in drugo.

UČINKOVITA RABA ENERGIJE IN E-MOBILNOST

  • Tekmovanje v izdelavi električnih koles – Na tekmovanju sodelujejo dijaške in študentske ekipe, ki so predhodno razvile in sestavile svoje električno kolo. Na dan tekmovanja pa se zberejo v Mariboru, kjer se pomerijo v treh tekmovalnih disciplinah. V dopoldanskih urah potekata tekmovanji v premagovanju razdalje in naklona na Hipodromu Kamnica ter bližnji klančini. Popoldan pa se dogodek preselil na Trg svobode, kjer poteka tekmovanje v disciplini spretnostne vožnje po poligonu. Študentje ste vabljeni, da izdelate električno kolo in na dan tekmovanja zastopate ekipo FERI.
  • BIKE DRIVE – Cilj projekta je zasnova, izdelava in preskušanje inovativnega pogonskega sistema za zmogljiva električna kolesa. V okviru projekta se razvija sistem, ki omogoča nadzor temperature pogonskega sistema, zvezno nastavljanje regenerativnega zaviranja ter komunikacijo krmilnika z uporabniškim vmesnikom in prikazovalnikom z izbranim standardnim protokolom. Razvit sistem pa predstavlja osnovo za prototipno izdelavo novega električnega kolesa.
  • Proizvodnja električne energije iz obnovljivih in alternativnih virov / Upravljanje z energijo (Energy Management Systems) / Pametne zgradbe, omrežja in mesta – Na FERI je bil sestavljen in zgrajen eksperimentalni sistem za proizvodnjo električne energije s fotonapetostnimi moduli, ki ga bo mogoče uporabiti za študije s področja pametnih omrežij, pametnih zgradb, upravljanje z energijo (Energy Management) in pametnih mest. Sestavljen eksperimentalni sistem predstavlja materialno osnovo za resno raziskovalno delo na omenjenih področjih. Glede na širino omenjene problematike so potrebna znanja iz vseh področij, ki jih pokriva študij na FERI, kakor tudi strojništva, gradbeništva, logistike, projektnega vodenja in ekonomije.

Vljudno vabljeni, da se vključite v naše razvojno raziskovalno delo

Svoj interes z zgoraj navedenimi podatki nam sporoči na: mocnostna@um.si