SL EN

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerza v Mariboru

Prof. dr. Jože Pihler dobitnik Priznanja za življenjsko delo na področju energetike, ki ga podeljuje Slovensko združenje CIGRE-CIRED

21.10.2021

V Laškem se je v torek 19.10.2021 začela tridnevna konferenca slovenskih elektroenergetikov, ki velja za največje strokovno srečanje strokovnjakov s področja zagotavljanja zanesljive oskrbe z energijo. V okviru otvoritvene slovesnosti so najzaslužnejšim članom podelili tudi plakete in posebna priznanja. Med letošnjimi nagrajenci je bil tudi naš upokojeni profesor dr. Jože Pihler, ki je prejel nagrado za življenjsko delo za izjemne dosežke v dolgoletni karieri na področju elektroenergetike in dolgoletno plodno delo v slovenskem in mednarodnem merilu.

Prof. dr. Pihler je svojo kariero na področju elektroenergetike pričel v Tovarni stikalnih naprav Maribor, kjer se je v 10 letih službovanja strokovno izpopolnil na področju razvoja, proizvodnje in trženja elektroenergetskih aparatov in naprav ter kontrole kakovosti. Pridobljene izkušnje in izzivi takratnega časa so ga ponesli na njegovo matično - takratno Tehniško fakulteto, kjer se je zaposlil kot asistent. V času službovanja na fakulteti je opravil doktorat znanosti v Laboratoriju za vodenje elektromehanskih sistemov, nato pa se je premestil v Laboratorij za energetiko kjer je služboval do svoje upokojitve v letu 2021 in katerega je tudi uspešno vodil zadnjih 12 let.

Mentorsko je deloval pri osmih doktorskih nalogah, štirinajstih znanstvenih magisterijih, osemnajstih bolonjskih magistrskih nalogah in kar 193 diplomskih nalogah na študijskih programih elektrotehnike. Njegova bibliografija zajema 60 znanstvenih člankov, 190 znanstvenih prispevkov na konferencah, eno monografijo ter štiri učbenike. Njegova povezava z industrijo se kaže v kar 33 strokovnih študijah in elaboratih ter treh patentih.

V času službovanja na Fakulteti za elektrotehniko računalništvo in informatiko je sodeloval z mnogimi domačimi in tujimi organizacijami, fakultetami ter gospodarstveniki. Kot aktiven član v IEEE, mednarodnih organizacijah CIGRE in CIRED, Slovenskem združenju CIGRE-CIRED, Elektrotehniškem društvu Slovenije in Društvu inženirjev in tehnikov Maribor je prevzemal pomembne vloge vodenja in predsedovanja v raznih komisijah, sekcijah in komitejih. Neprecenljiv je tudi njegov doprinos pri vzpostavitvi delovanja Preskusnega energetskega laboratorija, ki je kasneje zrasel v zavod ICEM-TC, kjer še danes deluje kot strokovni vodja.

Vsekakor je profesor dr. Jože Pihler s svojim delom tako na akademskem kot tudi na strokovnem področju zapisal neizbrisljiv pečat. Pri reševanju problemov sogovorniku vedno prisluhne in mu s svojim širokim naborom izkušenj ponudi izvedljivo rešitev. Njegovo delo predstavlja most med akademskim svetom in elektrotehniško stroko ter nenazadnje tudi med sodelavci, s čimer je lahko vzor slehernemu inženirju-akademiku pri njegovem delu.

Iskreno čestitamo!

Foto: Grega Zrim

< Nazaj