SL EN

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerza v Mariboru

Razpis štipendij za srednješolski poklicni program smer elektrikar in študijski program 2. bolonjske stopnje – smer močnostna elektrotehnika

17.09.2021

Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, razpisuje kadrovske štipendije za:

  • 8 elektrikarjev in
  • 3 magister inženir elektrotehnike (študijski program 2. bolonjske stopnje – smer močnostna elektrotehnika).

Kriterij pri izbiri kandidatov:

  • učni uspeh kandidata,
  • vpis v 2. ali višji letnik šole oz. fakultete.


K vlogi na razpis naj kandidati priložijo:

  • potrdilo o vpisu,
  • fotokopijo zadnjega šolskega spričevala (šolsko leto 2020/2021) oziroma potrdilo o opravljenih izpitih,
  • kratek življenjepis.

Vloge na razpis pošljite na naslov:

Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, kadrovska služba,

s pripisom »Razpis za kadrovske štipendije« najkasneje do 9.10.2021.

Nepopolnih vlog in tistih, ki bodo prispele po razpisanem roku, ne bomo upoštevali.

< Nazaj