ENG | SLO

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerza v Mariboru

Predmeti

Univerzitetni študijski programi - 1. stopnja

Elektrotehnika UN

PredmetPredavatelj
1. letnik
ELEKTROTEHNIČNI MATERIALI - UN Anton Hamler
OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I - UN Igor Tičar
OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II - UN Igor Tičar
2. letnik
ELEKTRIČNE NAPRAVE V ENERGETIKI - UN Jože Pihler
ELEKTRIČNI IN ELEKTROMEHANSKI PRETVORNIKI - UN Jožef Ritonja
ELEKTRIČNI POGONI - UN Mladen Trlep
ELEKTRODINAMIKA - UN Bojan Grčar
MODELIRANJE IN VODENJE - UN Drago Dolinar
RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE - UN Jože Pihler
3. letnik
DINAMIKA EES - UN Drago Dolinar
KRMILNO-REGULACIJSKI SISTEMI - UN Bojan Grčar
NAČRTOVANJE ELEKTROMAGNETNIH NAPRAV - UN Jožef Ritonja
PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE - UN Gorazd Štumberger
PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE IN GOSPODARJENJE - UN Jože Pihler
RAČUNALNIŠKO MODELIRANJE IN NAČRTOVANJE NAPRAV - UN Anton Hamler
SERVOSISTEMI I - UN Gorazd Štumberger

GING

PredmetPredavatelj
1. letnik
OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I - GING Igor Tičar
OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II - GING Igor Tičar
PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE IN GOSPODARJENJE - GING Jože Pihler
2. letnik
ELEKTRIČNE NAPRAVE V ENERGETIKI - GING Jože Pihler
ELEKTRIČNI POGONI - GING Mladen Trlep
MODELIRANJE IN VODENJE - GING Drago Dolinar
RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE - GING Jože Pihler
3. letnik
KRMILNO-REGULACIJSKI SISTEMI - GING Bojan Grčar

Mehatronika - UN

PredmetPredavatelj
1. letnik
OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - MEH UN Igor Tičar

Elektrotehnika VS

PredmetPredavatelj
1. letnik
MATERIALI IN TEHNOLOGIJE - VS Anton Hamler
OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I - VS Andrej Orgulan
OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I - VS Andrej Orgulan
OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II - VS Andrej Orgulan
2. letnik
ELEKTROENERGETSKA OMREŽJA - VS Jože Pihler
ELEKTROENERGETSKE NAPRAVE - VS Jože Pihler
ELEKTROMEHANSKI PRETVORNIKI - VS Jožef Ritonja
NUMERIČNE METODE V ELEKTROTEHNIKI - VS Mladen Trlep
PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE - VS Gorazd Štumberger
REGULACIJSKA TEHNIKA - VS Drago Dolinar
VISOKONAPETOSTNA TEHNIKA - VS Jože Pihler
VODENJE ELEKTROMEHANSKIH SISTEMOV - VS Drago Dolinar
ZAŠČITNA TEHNIKA IN AVTOMATIZACIJA - VS Bojan Grčar
3. letnik
ENERGETSKI TRG - VS Gorazd Štumberger
INDUSTRIJSKA KRMILJA - VS Bojan Grčar
PREHODNI POJAVI V EES - VS Gorazd Štumberger
RAČUNALNIŠKO MODELIRANJE IN NAČRTOVANJE NAPRAV - VS Anton Hamler
RAČUNALNIŠKO VODENJE PROCESOV - VS Bojan Grčar
RAZSVETLJAVA - VS Andrej Orgulan
RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE ELEKTROENERGETSKIH SISTEMOV - VS Jože Pihler

Mehatronika - VS

PredmetPredavatelj
1. letnik
OSNOVE ELEKTROTEHNIKE ZA MEHATRONIKE - VS Igor Tičar

Magistrski študijski programi - 2. stopnja

Elektrotehnika MAG

PredmetPredavatelj
1. letnik
ELEKTRIČNI STROJI - MAG Jožef Ritonja
ELEKTRODINAMIKA - MAG Igor Tičar
MATERIALI S POSEBNIMI LASTNOSTMI IN POJAVI - MAG Anton Hamler
MODELIRANJE IN VODENJE ELEKTROMEHANSKIH SISTEMOV - MAG Drago Dolinar
NUMERIČNE METODE V ELEKTROTEHNIKI - MAG Mladen Trlep
PRETVARJANJE ENERGIJE - MAG Gorazd Štumberger
TEORIJA ELEKTROMAGNETNEGA POLJA - MAG Mladen Trlep
2. letnik
ELEKTRARNE - MAG Gorazd Štumberger
OPTIMIZACIJA V ELEKTROENERGETIKI - MAG Gorazd Štumberger
TEHNIKA VISOKIH NAPETOSTI IN VELIKIH TOKOV - MAG Jože Pihler
ZAŠČITA V EES - MAG Bojan Grčar