ENG | SLO

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerza v Mariboru

Praktično usposabljanje - Elektro Maribor d.d.

29.03.2019

Družba Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor objavlja razpis za dijake/študente:
-Srednje elektro – računalniške šole Maribor;
-Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota;
-Elektro in računalniške šole Šolskega centra Ptuj;
-Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.
 
Kriteriji pri izbiri kandidatov:
-poklic/smer s področja elektroenergetike;
-učni uspeh dijaka oziroma povprečna ocena študenta v prejšnjem šolskem/študijskem letu (prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z boljšim učnim uspehom oziroma povprečno oceno).
 
K vlogi je potrebno priložiti:
-potrdilo o vpisu;
-fotokopijo zadnjega spričevala (šolsko leto 2017/2018) oziroma potrdilo o opravljenih izpitih (študijsko leto 2017/2018);
-potrdilo delodajalca o morebitni že uspešno opravljeni obvezni praksi. 
 
Kandidati naj vloge, obvezno s potrdili, pošljejo v času razpisa in sicer najkasneje do vključno 2.4.2019 na naslov Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Področje skupnih strokovnih služb – Kadrovska služba, s pripisom »Razpis za PUD«.
 
Nepopolnih vlog in vlog prispelih po razpisanem roku ne bomo upoštevali.

http://www.elektro-maribor.si/…


< Nazaj