ENG | SLO

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerza v Mariboru

Razpis štipendij za študijski program 2. bolonjske stopnje - smer močnostna elektrotehnika

13.11.2019

Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, razpisuje kadrovske štipendije za:

  • 3 magister inženir elektrotehnike (študijski program 2. bolonjske stopnje - smer močnostna elektrotehnika).

Kriteriji pri izbiri kandidatov: - učni uspeh kandidata, - vpis v 2. ali višji letnik šole oz. fakultete.

K vlogi na razpis naj kandidati priložijo:

- potrdilo o vpisu, - fotokopijo zadnjega šolskega spričevala (šolsko leto 2018/2019) oziroma potrdilo o opravljenih izpitih, - kratek življenjepis.

Vloge na razpis pošljite na naslov:

Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, kadrovska služba, s pripisom »Razpis za kadrovske štipendije« najkasneje do 15.11.2019.

Nepopolnih vlog in tistih, ki bodo prispele po razpisanem roku, ne bomo upoštevali.

Razpis Štipendij Šolsko Leto 2019 2020

< Nazaj