SL EN

O laboratoriju

Vodja laboratorija: prof. dr. Anton HAMLER

Laboratorij za aplikativno elektromagnetiko (LAE) pokriva v svojem pedagoškem delu področja: elektrotehničnih materialov, magnetnih meritev, električnih pogonov, numeričnih metod, projektiranja elektromagnetnih naprav s CAD orodji ter teoretske in aplikativne elektromagnetike.

Raziskovalno delo laboratorija se prepleta s pedagoškim in je usmerjeno predvsem v razvoj in uporabo numeričnih metod (metode končnih elementov - MKE, metode robnih elementov - MRE, hibridne metode - HM in drugih metod) za reševanje poljubnih elektromagnetnih problemov, v razvoj in uporabo merilnih metod za magnetne in izolacijske materiale ter razvoj programskih rešitev za CAD elektromagnetnih naprav in sistemov.

Dejavnosti Laboratorija za aplikativno elektromagnetiko so :

 • Teoretično reševanje problemov s področja elektromagnetnega polja in elektromagnetnega valovanja.
 • Razvoj orodij za CAD elektromagnetnih naprav, strojev in sistemov.
 • Načrtovane vseh vrst elektromagnetnih naprav (motorjev, generatorjev, transformatorjev, elektromagnetov, aktuatorjev, kontaktnih sistemov, izolatorjev, skoznikov, odvodnikov, …) s sodobnimi CAD orodji ob podpori MKE analiz.
 • Načrtovanje sistemov s področja elektrotehnike (ozemljitev, strelovodov, …).
 • Načrtovanje visokofrekvenčnih elektromagnetnih naprav.
 • Razvoj merilnih postopkov in programskih rešitev v okolju LabView za izvajanje meritev in testiranj s področja elektrotehnike.
 • Karakterizacija vseh vrst mehkomagnetnih in trdomagnetnih materialov in magnetenja magnetov iz redkih zemelj in drugih vrst materialov.
 • Karakterizacija magnetnih tekočin pod različnimi pogoji.
 • Meritve električnih lastnosti materialov.
 • Meritve elektromagnetnih polj v bivalnem in industrijskem okolju.
 • Meritve in simulacije elektromagnetnega onesnaževanja v okolici elektromagnetnih naprav.
 • Meritve karakteristik elektromehanskih pretvornikov in elektromotorjev do moči 5kW in vrtljajev 20 000 o/min.